Ar fiziniam asmeniui naudinga bankrutuoti? Pasekmės, atsiliepimai.

2018-11-21

Straipsniai

Jei galima taip teigti, tai nuo 2013 metų kovo mėnesio, fiziniams asmenims ir šeimoms prasidėjo išsilaisvinimo nuo skolų laikotarpis. Dar iki 2008 metų krizės, bankų dalinamos paskolos nebuvo taip kontroliuojamos kaip dabar. Krizei dar neprasidėjus, paskolą galėjo paimti kone kiekvienas, kas turėjo tokią mintį. Prasiskolinusių lietuvių šalyje daugėjo.

Ar Fiziniam asmeniui naudinga bankrutuoti

ar fiziniam asmeniui naudinga bankrutuoti

2008 metai ir Lietuvą palietusi krizė privertė rinką susitraukti, iš darbų buvo atleista begalės žmonių. Kai kurie iš jų turėjo paėmę ir dideles paskolas. Tapę finansiškai nemokūs, fiziniai asmenys ar šeimos, privalėjo aiškintis kreditoriams, bankams ir skolų išieškojimo įmonėms, kaip ir kokiu laikotarpiu skolingi asmenys žada grąžinti turimas skolas. Ne visi pajėgė atsitiesti greitai, buvo darbų stygius, todėl ne visi galėjo grąžinti įsiskolinimus, o esamus skolų atidėjimo terminus, jiems tekdavo viršyti. Prasidėjo antstolių veiksmai prieš skolingus asmenis ar net šeimas. Į gatves buvo išprašomi ne tik seneliai, jaunuoliai, bet ir šeimos su mažamečiais vaikais. Valstybė ėmėsi veiksmų, kad finansiškai pažeidžiami asmenys ir šeimos būtų saugios, Lietuvos Seimas priėmė sprendimą, 2013 metais kovą pradėjo galioti fizinių asmenų bankroto įstatymas.  Bankrutuoti buvo leista fiziniams asmenims, ūkininkams, individualią veiklą vykdžiusiems. Įsiteisėjus įstatymui, prasidėjo nuo skolų išsilaisvinimo vajus, daugelis griebėsi „šiaudo”.

Kada fiziniam asmeniui skelbiamas bankrotas?

Taip pat skaitykite:

Kadangi, bankroto įstatymas nebuvo tobulas nuo įsiteisėjimo dienos, kol nebuvo pateiktos pataisos ir papildymai, įstatymo spragomis spėjo pasinaudoti ir nesąžiningi asmenys. Naujos pataisos įnešė aiškumo, kad bankrutuoti gali ir finansiškai tampa naudinga, jei turimos skolos dydis 25 kartus viršija minimalalus atlyginimo sumą. Suprantama, kad keičiantis bei didėjant Valstybės nustatyto minimalaus atlyginimo dydžiui, fiziniu asmenu bankrotas yra vis nutolinamas dėl finansinės naudos bankrutuojančiam. Kadaise, fiziniai asmenys turėjo galimybę skelbti bankrotą, jei skola viršydavo 7000 litų. Šiai dienai, Valstybės nustatyta tvarka, bankrutuoti yra naudinga tiems asmenis ar šeimoms, kurių skola yra didesnė nei 9500 eurų. Mažesnei skolai bankrotas taip pat leistinas, tik bankrutuojantys, patirs finansinių nepatogumų permokant už bankroto procedūras. Atmintina, jei vyras ir žmona, bendrai turi didesnę skolą nei minėti 9500 eurų, šeimai bankrotas gali būti inicijuojamas kaip vienam asmeniui. Bus sudarytas bendras mokumo atstatymo planas, administruojama lengviau, todėl ir bankroto kaina bus mažesnė, nei bankrutuojant atskirai.

Fizinio asmens bankroto pasekmės

Daugelis bankrutuoti svarstančių asmenų nežino, kokios gali būti pasekmės, jei jie skelbs bankrotą kaip fiziniai asmenys. Sprendimuose bankrutuoti ar ne pasiklydusiems naudinga žinoti, kad suėjus bankroto pabaigos terminui, visiems sąžiningiems fiziniams asmenims. likusios skolos yra nurašomos. Tai patvirtina teismo nutartis, kuriai įsiteisėjus, fiziniai asmenys, savo gyvenimą pradeda su nuline skola. Daugiau jokie išieškojimai nebegresia, galima planuoti naujus gyvenimo etapus, džiaugtis laisvę nuo skolų.

Kokie atsiliepimai dėl fizinio asmens bankroto?

  1. Teisme, kai fiziniai asmenys siekia paskelbti bankrotą sau, jie privalės išdėstyti nuo A iki Z visą savo gyvenimo etapą ir priežastis dėl kurių atsidūrė tokioje padėtyje dėl per didelių įsiskolinimų. Bankrotą skelbiant šeimai, vyksta vienas teismas, procesai yra trumpesni ir kainuoja mažiau, nei vyru ir žmonai bankrutuojant atskirai.
  2. Fizinių asmenų bankrotas yra sudėtingas procesas, todėl neretai, nežinodami, asmenys pridaro klaidų ir tik po to nori skelbti bankrotą. Atmintina, kad bankrotą skelbti gali tik sąžiningi asmenys ir mokumą kreditoriams atstatyti planuojantys. Iš anksto išpardavę turtus bei automobilius, skelbti sau bankrotą negalės. Įstatymas numato, kad tik sąžiningi asmenys gali skelbti bankrotą, todėl pardavus turtą, privalu pajamas pervesti ar padalinti kreditoriams skolų padengimui, tik ne savo asmeninėms reikmėms.
  3. Kiekvieną mėnesį, bankrutuojantys fiziniai asmenys, pažymas apie savo mėnesines pajamas privalo pateikti bankroto administratoriui. Tokiu principu yra įgyvendinamas fizinių asmenų bankrotas visu numatytu laikotarpiu bankrotui.
  4. Gautas papildomas pajamas privalu pervesti bankroto administratoriui. Šeimai arba fiziniam asmeniui lieka tiek pajamų, kiek yra numatyta ir teismo patvirtinta sąžiningo mokumo atstatymo plane. Gautų pajamų, virš sumos būtinosioms reikmėms, panaudojimas savo naudai yra galimas, bet privalu atminti, kad tą sumą, ankščiau ar vėliau, iki bankroto pabaigos, teks grąžinti ir pervesti visą bankroto administratoriui.
  5. Vyras ir žmona turintys skolų, gali naudingiau išspręsti skolų klausimą, jei bankrotą skelbs kaip šeima, ne atskirai. Kai kurie teisininkai bando gauti daugiau pajamų iš bankroto procedūros, todėl sutuoktinius bando įkalbėti, kad šie bankrutuotų atskirai, todėl jiems suteiks keliasdešimt procentų nuolaidą. Bankrotas šeimai yra skelbiamas kaip viena asmeniui, todėl išlaidos bankrotui bus ženkliai mažesnės, nei šio tikslo siekiant atskirai.
  6. Su bankroto administratoriumi konsultuojantis nuo pat pradžių, nuo bankroto pradžios iki skolų nurašymo pabaigos, procesas vyks sklandžiai ir be jokių nesklandumų. Todėl svarbu bendrauti, konsultuotis, klausti ar taip gerai ir ar tai nesutrukdys pačiam procesui. Nutrūkus ryšiui tarp bankrutuojančių asmenų ir bankroto administratoriaus, administratorius turi pilną teisę kreiptis į teismą dėl bankroto proceso nutraukimo. Šito bijoti nereikia, jei esate sąžiningi, vykdysite įstatymo ir mokumo plane numatytus įsipareigojimus, kas mėnesį pervesite dalį pajamų bankroto administratoriui, procesas bus įgyvendintas ir baigtas.
  7. Baigus bankrotą ir nurašius visas skolas, galima iš naujo pradėti kurti gyvenimo ar verslo planus.

Ieškote sąžiningo ir savo darbą išmanančio, atsakingo bankroto administratoriaus – Kontaktai.