Mūsų teikiamų paslaugų
privalumai

* GARANTIJA fizinio asmens bankrotui! Nepasiekus tikslo skelbiant bankrotą, fiziniam asmeniui grąžinsime visas įmokas!
* Net jeigu visi atsisakė Jums padėti, kreipkitės į mus, mes galime!
* Sprendžiame pačias sudėtingiausias bankrutuojančio asmens problemas!
* Jei nutraukė bankroto bylą iki plano patvirtinimo, kreipkitės dėl naujos bankroto bylos iškėlimo!


Man nereikalingas teisininkas, kuris man gali paaiškinti, ko aš negaliu daryti man reikia teisininko, kuris man pasakytų, kaip padaryti tai, ko aš noriu.
"- Džonas P. Morganas"

Gyvenantiems užsienyje


Gyvenantiems užsienyje: Gyvendami ir dirbdami užsienyje, galite kelti bankroto bylą Lietuvoje! jeigu gyvenate užsienyje ir neturite galimybių sugrįžti, jūsų vardu užsakysime visas bankroto procesui reikiamas pažymas,

Kitos paslaugos

  • Fizinio asmens bankrotas
  • Fizinio asmens bankrotas Latvijoje
  • Santuokos nutraukimas
  • Verslo teisės klausimai
  • Advokato paslaugos

Svarbūs klausimai ir atsakymai

Bankroto administratorius

1Koks asmuo galėtų bankrutuoti?

Bankrutuoti galėtų tik asmuo, kurio pagrindinių turtinių interesų vieta yra Lietuvoje ir kurio skolos viršija 25 Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas. Į šią sumą neįskaitomos skolos, kurios pagal įstatymą negali būti nurašytos, pavyzdžiui, baudos, alimentai, žalos dėl kūno sužalojimo atlyginimas ir pan. Sąžiningų fizinių asmenų, šeimų galimybės - didelės.

2Kada bankroto byla asmeniui negali būti keliama?

Bankroto byla negalėtų būti keliama asmeniui, kuris tapo nemokus dėl savo nesąžiningų veiksmų ar žalingų įpročių, taip pat jei paaiškėtų, kad jis yra nubaustas už tam tikrus nusikaltimus ir jo teistumas nėra išnykęs. Bankroto byla negalėtų būti keliama ir kai paaiškėtų, kad yra iškelta neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla.

3Kada turėtų būti rengiamas fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planas?

Fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planas rengiamas teismui iškėlus bankroto bylą, tačiau procesui paspartinti toks planas galėtų būti parengtas iš anksto ir teikiamas teismui kartu su pareiškimu iškelti bankroto bylą. Įstatyme numatyti plano turinio, derinimo su kreditoriais ir tvirtinimo teisme reikalavimai. Jei kreditoriai nepagrįstai nepritartų planui, jis galėtų būti teikiamas teismui tvirtinti be kreditorių pritarimo. Planas negalėtų būti sudarytas ilgiau nei 3 metams.

4Kokia suma bus paliekama gyventi bankrutuojančiam asmeniui?

Konkreti suma, kuri būtų paliekama bankrutuojančiam asmeniui, įstatyme nėra numatyta. Kiekvienu atveju tai būtų vertinama atskirai.

5Kas disponuos bankrutuojančio asmens turtu?

Bankrutuojančio asmens turtu ir gaunamomis lėšomis pagal įstatymo ir plane nustatytą tvarką disponuos teismo paskirtas bankroto administratorius. Bankrutuojantis sąžiningas asmuo visus grynuosius pinigus bankroto proceso metu turės laikyti savo asmeninėje sąskaitoje kredito įstaigoje, o nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos pagal plane nustatytą tvarką pervesti kreditorių reikalavimams tenkinti ir bankroto administravimo išlaidoms apmokėti skirtas lėšas į bankroto administratoriaus vardu atidarytą depozitinę sąskaitą. Bankroto administratorius organizuoja visas bankroto procedūras, plano įgyvendinimą, įskaitant ir asmens turto pardavimą. Bankroto administratoriaus kandidatūrą galės pasirinkti pats bankrutuojantis asmuo.

6Kada bankroto byla baigiama?

Atlikus paskutinius plane nustatytus mokėjimus ir pasirašius plano įgyvendinimo aktą, bankroto byla būtų baigiama. Įgyvendinus planą ir nurašius likusius nepatenkintus kreditorių reikalavimus, fiziniam asmeniui būtų sudaryta galimybė sugrįžti į ekonomiškai visavertį gyvenimą, o įgyta asmeninių finansų ir skolų valdymo patirtis paskatintų vengti nemokumo atvejų ateityje.

7Ar priėmus Fizinių asmenų bankroto įstatymą gali pabrangti bankų išduodamos paskolos?

Įsigaliojus įstatymui bankai skolins atsargiau ir atsakingiau. Tikimybė, kad paskolos gali šiek tiek pabrangti, yra, bet konkurencija turėtų viską išspręsti. Gali būti ir taip, kad paskolos pigs, nes jos bus mažiau rizikingos. Bankai taip pat turėtų atitinkamai įvertinti įstatymo numatytas procedūras, bankroto administravimo išlaidoms apmokėti skiriamų lėšų, pardavus įkeistą turtą, dydžio ribojimą.

Vidmantas Švažas

Bankroto administratorius


Bankroto administratoriumi dirba nuo 2001 m.
Kvalifikacinio pažymėjimo Nr.: 562b

Užpildykite anoniminę paraišką ir gaukite atsakymą į savo elektroninį paštą apie tai, ar galite sau kelti bankroto bylą.

Kodėl svarbu paduodant prašymą į teismą, dėl bankroto bylos iškėlimo fiziniam asmeniui, turėti bankroto administratoriaus sutikimą ir ką tai reiškia?

Svarbu todėl, kad, turėdami bankroto administratoriaus sutikimą administruoti jūsų bankrotą jūs galite tikėtis greito teismo sprendimo iškelti bankroto bylą . Tik iškėlus bankroto bylą sustabdomi skolų išieškojimai ir antstoliai vykdomąsias bylas gražina į teismą. Jeigu prašymą iškelti bankroto bylą į teismą paduosite be bankroto administratoriaus sutikimo, teismas kreipsis į bankroto departamentą, bankroto departamentas įrašys į sąrašą ir tame sąraše lauksite, kol jūsų byla susidomės koks nors bankroto administratorius. Gal ir nesusidomėti, galite eilėje stovėti labai ilgai..Centrinis bankroto biuras siūlo savo bankroto administratorių paslaugas ir pasiruošę nuo pradžios proceso iki pabaigos būti greta ir kartu spręsti jūsų probemas.

Turite didelių skolų ir nežinote ką daryti?

Kiekvieno gyvenime atsitinka įvairių neplanuotų, nelauktų įvykių, nuo kurių nė vienas nesame apsaugoti. Daugelį žmonių prispaudė skolos ir jų neįmanoma gražinti. Išeitis YRA – jau ir Lietuvoje galima sau iškelti Bankroto bylą!

Kodėl verta sau kelti bankroto bylą ?

Pasibaigus bankroto procesui Jūs neturėsite skolų. Per visą bankroto procesą, kreditoriai bendraus tik su bankroto administratoriumi. Skelbiamas bankrotas fiziniam asmeniui arba šeimai.

Šeima gali bankrutuoti kaip vienas asmuo!