Bankrotas — procesas, apie kurį reikia žinoti

Bankrotas — procesas, kuris yra neišvengiamas socialiai išsivysčiusioje visuomenėje. Atrodo, kad lietuviai šio žodžio bijo labai, nors įsigaliojus Fizinių asmenų bankroto įstatymui, šiai procedūrai pasiryžta vis daugiau asmenų.

Baimė — saugiklis, kuri dažniausiai kyla iš nežinojimo arba netinkamai perteikiamos informacijos. Galima paleisti keletą kritikos strėlių į įstatymo rengėjus, nes ne vien tik jo projektas, diskusijos ar priėmimas yra svarbus, bet ir aiški informacijos sklaida.

Kuo daugiau asmenys žinos, akivaizdu, kad mažiau ir bijos. Daugelis iki šiol nesupranta, kaip šis įstatymas gali padėti išspręsti nemokumo problemas. Nors ne sykį girdėjo, kad įstatymu sudarytos sąlygos atkurti fizinio asmens mokumą. Iš vienos pusės viskas yra labai paprasta, nes nemokiems fiziniams asmenims sudaromos sąlygos per tam tikrą terminą pagal išgales tenkinti kreditorių reikalavimus, o šiam terminui pasibaigus pagal įstatymo nustatytas sąlygas, būtų atleisti nuo tolimesnių skolų mokėjimų.

Akivaizdu, kad skolos automatiškai nenubraukiamos, kai paskelbiama bankroto procedūra. Sudaromas planas, kuris nurodo kada ir kurias skolas asmuo turi padengti, o bankroto administratorius rūpinasi, kad šis procesas veiktų sklandžiai.

Dabar veikiantis įstatymas sulaukia kritikos, kad jam trūksta konkretumo, kaip kiekvienu atveju turi elgtis visi proceso dalyviai. Vyrauja nuomonė, kad per daug laisvės paliekama teismų praktikai. Žinoma, visus atvejus numatyti sunku, o pakankamos praktikos trūksta, bet bankroto procedūra nėra naujiena Lietuvos teisinėje sistemoje, įmonės galėjo skelbti bankrotą, šios teisės neturėjo fiziniai asmenys.

Regis, kad įstatymo reglamentuojama bankroto procedūra yra per griežta fiziniam asmeniui, nes procesas nėra trumpas, o už administratoriaus atliekamą darbą teks sumokėti, o įstatyme yra nemažai nereikalingų ir administravimo procesą sunkinančių aplinkybių.

Bankroto reiškinys mums yra per mažai pažįstamas, nes neturime užtektinai patirties šioje sferoje ir įstatymo leidėjai per mažai dėmesio skiria informavimo kampanijoms. Vakarų pasaulyje šis reiškinys yra gan plačiai išnagrinėtas — ir moksliškai, ir praktinių patarimų apstu, veikia įvairūs pagalbos centrai, kurie teikia naudingos informacijos vienu ar kitu atveju. Fizinis asmuo gali greitai ir gausiai surasti naudingos informacijos.

Fizinio asmens bankroto įstatymas – Fizinioasmensbankrotas.info

Lietuvoje viskas dar tik prasideda. Žinoma, visada nori, kad sąlygos būtų panašios visur, bet tam reikia laiko. Dabar geriausiai apie bankroto subtilybes išmano teisininkai ar bankrotą administruojantys asmenys. Iškilus bėdai į juos kreiptis yra būtina.