Fizinio asmens bankrotas supaprastinta tvarka

2024-01-16

Straipsniai

Kai žmogus patenka į finansines bėdas ir negali grąžinti skolų, jis gali kreiptis dėl bankroto. Fizinio asmens bankroto byla gali būti iškeliama supaprastinta tvarka, bet tam reikia atitikti keletą sąlygų.

Fizinio asmens bankroto iškėlimas supaprastinta tvarka

Fizinio asmens bankroto iškėlimas supaprastinta tvarka:

 • Parengti planą iš anksto

  Prieš kreipiantis į teismą, būtina parengti bankroto planą. Tai reiškia, kad turite turėti aiškų veiksmų planą, kaip tvarkysite savo skolas.

 • Pateikti būtinus dokumentus:

  Su bankroto pareiškimu teismui reikia pateikti šiuos dokumentus:

  • Informaciją apie kreditorių informavimą dėl bankroto.
  • Įrodymus apie pajamas.
  • Sąrašą ir vertinimą turimo turto.
  • Duomenis apie įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus.
  • Informaciją apie esamas bylas ar turtinius apribojimus.
 • Kreditorių pritarimas

  Būtina pateikti įrodymus, kad kreditoriai pritarė jūsų bankroto planui arba, priešingai, kad jie nepritaria. Tai svarbu nustatant, ar planas yra teisingas ir įgyvendinamas.

 • Nemokumo administratoriaus pasiūlymas

  Pateikite pasirinkto nemokumo administratoriaus kandidatūrą ir jo sutikimą dirbti su jūsų byla.

Kai teismas gauna šiuos dokumentus, jis per mėnesį (kartais šis terminas gali būti pratęstas) turi apsispręsti dėl bankroto bylos iškėlimo. Jei viskas tvarkoje, teismas patvirtina jūsų planą ir paskiria nemokumo administratorių. Šis teismo sprendimas gali būti skundžiamas apeliacinės instancijos teisme.

Apibendrinimas apie supaprastintą tvarką:

 • Laiku parengtas ir išsamus planas.
 • Visi reikalingi dokumentai, įskaitant kreditorių pritarimą ar nepritarimą.
 • Nemokumo administratoriaus pasirinkimas ir sutikimas.

Nemokumo administratoriaus skyrimas fizinio asmens bankroto procese

 • Fizinio asmens bankroto procesas negali vykti be nemokumo administratoriaus. Jis yra raktas į efektyvų bankroto procesą.
 • Nemokumo administratorių skiria teismas. Tai reiškia, kad nors fizinis asmuo gali pasiūlyti kandidatą, galutinį sprendimą visada priima teismas.
 • Fizinis asmuo, inicijuojantis bankroto procesą įprasta tvarka, turi teisę pasiūlyti nemokumo administratoriaus kandidatūrą. Inicijuojant supaprastintą bankroto procesą, fizinis asmuo net privalo pasiūlyti nemokumo administratoriaus kandidatūrą. Tai suteikia asmeniui tam tikrą kontrolę ir įtaką, kas valdys jo bankroto procesą.
 • Jeigu fizinis asmuo nepateikia nemokumo administratoriaus kandidatūros, teismas pats skiria administratorių. Šiuo atveju, teismas pasirenka kandidatą, pagal nustatytą tvarką.
 • Kai fizinis asmuo siūlo nemokumo administratoriaus kandidatūrą, būtina pateikti šio asmens sutikimą administruoti bankroto procesą. Be to, svarbu, kad pasirinktas administratorius būtų objektyvus – jis negali turėti asmeninių interesų bankroto proceso baigtimi ir neturi būti priežasčių, dėl kurių jis negalėtų būti skiriamas pagal teisės aktus.

Apibendrinimas apie nemokumo administratoriaus pasirinkimą:

 • Nemokumo administratorius yra būtinas bankroto proceso dalis.
 • Fizinis asmuo gali (arba privalo) pasiūlyti nemokumo administratoriaus kandidatūrą, bet galutinį sprendimą visada priima teismas.
 • Teismas turi alternatyvą paskirti administratorių, jei fizinis asmuo nepasiūlo kandidatūros.
 • Administratorius privalo būti nepriklausomas ir be interesų konflikto, kad galėtų objektyviai ir teisingai tvarkyti bankroto procesą.