Įmonių bankrotas

Nuo 2021-07-15 įsigaliojo nauja Juridinių asmenų nemokumo įstatymo redakcija. Įstatymas reglamentuoja juridinio asmens nemokumo sąvoką, bankroto bylų inicijavimo ir iškėlimo tvarką, bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių ir nemokumo administratoriaus teises  ir pareigas, kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimo tvarką, bankroto proceso trukmę, vadovo atsakomybę už pavėluotai inicijuotą arba neinicijuotą bankroto procesą.

INICIJUOTI ĮMONĖS BANKROTĄ GALI:

•    kreditoriai; (TAI GALI BŪTI IR ĮMONĖS DARBUOTOJAI LAIKU NEGAUNANTYS ATLYGINIMO)
•    savininkas;
•    įmonės administracijos vadovas;
•    likvidatorius.
Ar Jūs galite inicijuoti įmonės bankrotą jus konsultuos CENTRINIS BANKROTO BIURAS. Prašome elektroniniu paštu arba telefonu kreiptis  į CENTRINĮ BANKROTO BIURĄ ir gausite kvalifikuotą BANKROTO ADMINISTRATORIAUS  atsakymą.

Įmonė nemokia tampa tada, kai neatlieka iš anksto apmokėtų darbų, nemoka skolų taip pat kai pradelsti įmonės įsipareigojimai.  Sąlygos, kurios gali pradėti bankroto procesą įmonei: kai įmonė nemoka darbo užmokesčio, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų arba priteistų sumų.

Įmonės bankroto proceso administratoriumi gali būti fizinis asmuo arba įmonė. Bankroto administratorius turi būti labai gerai susipažinęs su bankrutuojančios įmonės veikla, jos valdymu ir t.t.  Taip pat bankroto administratorius turi palaikyti gerus ryšius su kreditoriais. Kai bankroto administratorius perima įmonės valdymą, jis turi užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto saugumą, taip pat stengtis sumažinti įmonės patiriamus nuostolius.

Perėmus bankrutuojančią įmonę, administratorius privalo išsiaiškinti ar įmonė nėra tyčia subankrutuota. Bankroto administratorius privalo patikrinti kiekvieną sandorį atliktą per 3 metus iki įmonės bankroto paskelbimo datos. Jei paaiškėtų, kad bankrotas buvo tyčinis, bankrutuojančios įmonės savininkas turės padengti žalą savo esamu turtu.

Svarbu pažymėti, kad įmonės vadovui kyla tiesioginė atsakomybė , jei įmonei tapus nemokia, jis apie tai neinformuoja įmonės akcininkų siūlydamas spręsti nemokumo atkūrimo klausimą ir nedelsdamas neinicijuoja nemokumo proceso.

Pagal įstatymą privaloma pirmiausia pasiūlyti kreditoriams bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka.

Jeigu įmonė turi pradelstų skolų, gauna kreditorių raginimus dėl skolų grąžinimo ir nežino, ką jiems atsakyti, buvo pradėti išieškojimai iš įmonės teismo ir (arba) ne teismo tvarka, įmonė susidūrė su kitais finansiniais sunkumais siūlome nedelsti ir kreiptis į mus:

  1. Sutvarkysime buhalterinę apskaitą ir nustatysime įmonės mokumą/nemokumą;
  2. Suorganizuosime kreditorių susirinkimą dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka;
  3. Paruošime pasiūlymus akcininkams dėl mokumo atkūrimo arba nemokumo proceso inicijavimo;
  4. Paruošime pranešimus kreditoriams dėl nemokumo proceso inicijavimo;
  5. Paruošime pasiūlymus kreditoriams dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka;
  6. Paruošime pasiūlymus kreditoriams dėl pagalbos įmonės finansiniams sunkumams įveikti;
  7. Paruošime ieškinį teismui dėl bankroto bylos iškėlimo;
  8. Atsakysime į visus klausimus, susijusius su bankroto procesu;
  9. Konsultuojame ir patariame nemokamai.