Pagalba įmonėms, kurios turi laikinų finansinių sunkumų, arba finansiniai rodikliai rodo, kad tokie sunkumai gali kilti ateityje.

Restruktūrizavimas

Įmonių restruktūrizacija – pagalba įmonėms atkuriant mokumą ir išvengiant bankroto paskelbimo.

Restruktūrizavimo proceso metu, įmonės yra apsaugomos nuo esamų kreditorių veiksmų. Įmonės turtas bus apsaugotas nuo arešto, yra sustabdomas palūkanų ar netesybų skaičiavimas. Atsiranda galimybė atkurti įmonės mokumą.  Iki skelbiant įmonės bankrotą verta pasidomėti restruktūrizavimo galimybe.

 • Įmonės bankroto išvengimas;
 • Veiklos išsaugojimas;
 • Verslo plėtojimas;
 • Mokumo atkūrimas;
 • Galimybė grąžinti skolas;

Netaikoma

Šis procesas nėra taikomas įmonėms, kurios tiesiogiai buvo susietos su finansinėmis operacijomis: bankai, kredito unijos, kreditus teikiančioms įmonėms, draudimo bendrovėms, investiciniams fondams ar vertybinių popierių biržoms, tarpininkams ir kt.

Turite klausimų, susisiekime ČIA

2020 metų sausį įsigaliojo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas. Šio įstatymo tikslas yra sukurti sąlygas juridinio asmens nemokumo procesus išlaikant interesų pusiausvyrą tarp kreditorių ir juridinio asmens.

Kada pradedamas teisinis restruktūrizavimas

Restruktūrizacija įmonėje gali būti pradėta dėl įvairių priežasčių. Tam tikri sunkumai įmonėse atsiranda ne tik dėl vidinių, bet ir išorinių priežasčių.

Išorinės priežastys

 • Dėl trečiųjų asmenų reikalavimų;
 • Noro sureguliuoti rinką;
 • Pasikeitus konkurencinei aplinkai.

Vidinės priežastys

Vidinių priežasčių gali būti daugiau nei išorinių tam, kad pradėti teisinį restruktūrizacijos procesą įmonėje.

 • Nesėkmingos investicijos;
 • Nekompetencija;
 • Piniginių srautų netinkamas valdymas;
 • Įsipareigojimų nevykdymas;
 • Per daug rizikuojama.

Mūsų praktika rodo, kad nemokumo įstatymu naudojasi ilgas veiklos istorijas turinčios įmonės, kurios taip dar tikisi išgelbėti savo verslą. Tačiau naujasis įstatymas suteikia tokią galimybę ir jauniems verslams tam, kad atitolinti bankroto procesą.

Restruktūrizavimas gali būti nutrauktas

Kaip ir skelbiamas bankrotas, taip ir įmonės teisinio restruktūrizavimo procesas gali būti nutrauktas. Pagal audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos specialistų duomenimis, pasinaudoti teisine priemone sugeba ne visos įmonės. Skelbiama, kad apie 85-86 procentus iškeltų restruktūrizavimo procesų baigėsi nutraukimu. Galima įvardinti ir pagrindines priežastis.

 • Vadovai nesirenka atvirumo strategijos;
 • Vengia bendravimo su kreditoriais;
 • Ignoruoja arba vengia bendravimo su partneriais ar tiekėjais.

Kaip vyksta restruktūrizavimo procesas

 • Įmonė privalo sudaryti sunkumų pašalinimo planą ir tam, kad išvengti išlaidų, pradžioje naudinga veiksmų planą aptarti su kreditoriais, partneriais, tiekėjais. Juos privaloma informuoti dėl planuojamo kreipimosi į teismą dėl restruktūrizavimo;
 • Suderintas planas yra tvirtinamas restruktūrizuotis nusprendusios įmonės dalyvių susirinkime;
 • Vadovai gali kreditorių prašyti finansinės pagalbos ar nuolaidų;
 • Teismui teikiamas prašymas nemokumo ir restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Prašyme privaloma nurodyti ir proceso administratoriaus kandidatūrą, kurio funkcijas galima patikėti ir įmonės vadovui (tokią galimybę suteikia naujasis Nemokumo įstatymas).
 • Teismas nustatęs ir įvertinęs ar besikreipianti įmonė restruktūrizavimo bylos iškėlimui atitinka visus sąžiningumo reikalavimus bei principus ir į bylą įstojusių, jei tokių yra, pozicijas, per 30 dienų priima sprendimą. Terminas skaičiuojamas nuo prašymo skelbti restruktūrizavimo bylą pateikimo dienos.

Susidūrėte su sunkumais įmonėje, patarsime ir padėsime visais restruktūrizavimo klausimais!