Ką reiktų žinoti prieš bankroto bylos inicijavimą

2024-01-22

Straipsniai

Fizinių asmenų bankroto bylos inicijavimas yra reglamentuojamas griežtais teisės aktais. Asmuo, siekiantis pradėti bankroto procesą, turi kreiptis į teismą, esantį jo gyvenamosios vietos apylinkėje, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Fizinių asmenų bankroto bylos inicijavimas

Prieš pateikiant prašymą

Prieš pateikiant prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo, skolininkas, atitinkantis įstatyme nustatytus kriterijus, privalo prieš mėnesį informuoti savo kreditorius raštu. Toks veiksmas užtikrina skaidrumą ir suteikia kreditoriams galimybę pasirengti būsimam procesui.

Ką būtina nurodyti

Bankroto bylos prašyme būtina išsamiai nurodyti asmeninius duomenis, įskaitant kontaktinę informaciją, ir pateikti dokumentus, patvirtinančius nemokumą. Taip pat rekomenduojama pateikti pasiūlymą dėl bankroto administratoriaus. Prie prašymo būtina pridėti pranešimus kreditoriams, pajamų ir turto dokumentus, taip pat informaciją apie įkeistą turtą, kreditorių ir skolininkų sąrašus, ir kitus reikalingus duomenis.

Bankroto administratoriaus kandidatūra

Jeigu asmuo siūlo bankroto administratoriaus kandidatūrą, privaloma pridėti administratoriaus sutikimą atlikti bankroto procedūras, nurodant jo kontaktinę informaciją ir kitus duomenis. Taip pat reikia pateikti preliminarią lėšų sumą, reikalingą bankroto procedūroms. Jei asmuo nepasiūlo bankroto administratoriaus, teismas paskiria administratorių pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos pasiūlymą. Bankroto administratorius teismui pateikia lėšų sumos pagrindimą, reikalingą visam bankroto procesui.

Be minėtųjų, teismui gali būti pateikiami kiti svarbūs dokumentai, susiję su fizinio asmens bankroto byla.