Fizinio asmens bankroto planas 2024 – esminiai žingsniai

2024-02-07

Straipsniai

Rengiant fizinio asmens bankroto planą 2024 metais, būtina vadovautis išsamia ir struktūrizuota metodika, kuri užtikrintų sklandų ir teisingą skolininko finansinės padėties atkūrimą bei kreditorių interesų apsaugą. Šiame procese svarbu atsižvelgti į įvairius aspektus, kurie padėtų išsamiai ir teisingai įvertinti skolininko finansinę situaciją ir numatyti veiksmingas priemones jos įgyvendinimui. Toliau pateikiama, kaip turėtų būti sudarytas toks planas, atsižvelgiant į svarbiausius jo elementus.

Fizinio asmens bankroto planas 2024

Fizinio asmens finansinės situacijos analizė

Pradžioje būtina išdėstyti pagrindines priežastis, kodėl asmuo atsidūrė finansiniuose sunkumuose ir negali patenkinti kreditorių reikalavimų. Tai apima ne tik akivaizdžias finansines klaidas ar nepalankias ekonomines sąlygas, bet ir gilesnę analizę, pavyzdžiui, netikėtus gyvenimo įvykius, sveikatos problemas ar darbo netekimą.

Numatomos pajamos

Svarbu nurodyti visas galimas reguliarias ir vienkartines pajamas, kurias skolininkas planuoja gauti per bankroto procesą. Tai apima darbo užmokestį, autorinius atlyginimus, dividendus, palikimus ir kitas pajamas, išskyrus turtą, gautą iš pardavimų. Ši informacija padeda nustatyti realias skolininko galimybes įvykdyti finansinius įsipareigojimus.

Turto pardavimas

Būtina pateikti detalią fizinio asmens turto, įskaitant įkeistą turtą, sąrašą, kuris gali būti parduotas siekiant padengti skolas. Čia turėtų būti apibrėžtas turto pardavimo eiliškumas, terminai ir preliminarios pardavimo kainos, kad būtų užtikrintas skaidrus ir teisingas skolų grąžinimas.

Skolininkų lėšos

Planas turėtų apimti ir numatomas gauti sumas iš skolininkų, jei tokios yra. Tai suteikia papildomų lėšų šaltinį, kuris gali būti panaudotas skolų grąžinimui.

Mokumo atkūrimo priemonės

Čia reikėtų išdėstyti konkrečias priemones, kaip planuojama atkurti skolininko finansinę padėtį. Tai gali būti persikvalifikavimas, naujas darbas ar kita veikla, kuri padėtų padidinti pajamas.

Būtinųjų poreikių finansavimas

Labai svarbu nurodyti, kiek lėšų ir kokiomis konkrečiomis aplinkybėmis bus skiriama skolininko ir jo šeimos būtiniesiems poreikiams, įskaitant gyvenimo išlaidas ir mokesčius, tenkinti.

Bankroto administravimo išlaidos

Planas turėtų apibrėžti numatomas bankroto administravimo išlaidas, remiantis teisės aktuose nustatyta struktūra, ir pateikti jų pagrindimą.

Sutarčių valdymas

Reikia išdėstyti, kurias sutartis skolininkas planuoja tęsti ir kurias – nutraukti, bei nurodyti, kokios finansinės pasekmės tai turės.

Kreditorių sąrašas ir pagalba

Būtina pateikti išsamų kreditorių sąrašą su visais reikalingais duomenimis ir aprašyti, kokios pagalbos iš kreditorių galima tikėtis procese.

Skolų grąžinimo grafikas

Galiausiai, planas turėtų apimti detaliai sudarytą skolų grąžinimo grafiką, nurodant, kaip ir kada bus tenkinami kreditorių reikalavimai, laikantis nustatytos eilės ir tvarkos.

Papildoma informacija

Jeigu skolininkas užsiima ar planuoja pradėti individualią veiklą, būtina nurodyti veiklai reikalingas lėšas, turto sąrašą ir kitus finansavimo aspektus. Šis planas turėtų būti parengtas atsižvelgiant į skolininko individualią situaciją ir atitikti teisės aktų reikalavimus, užtikrinant, kad visi procesai būtų vykdomi skaidriai ir teisingai, tiek skolininko, tiek kreditorių atžvilgiu. Svarbu, kad planas būtų realistiškas ir įgyvendinamas, kad fizinis asmuo galėtų sėkmingai atkurti savo finansinę padėtį ir grįžti į stabilų ekonominį gyvenimą.

Turite klausimų? Susisiekite su mumis:

UAB „Centrinis bankroto biuras LT”
Įmonės kodas: 303017171
+370 602 97773 (Mob,Viber,WhatsApp)
centrinisbankrotobiuras@gmail.com
Adresas: A.Vivulskio g. 7-414, LT-03162 Vilnius