Bankroto proceso metu fizinio asmens pareigos ir teisės

Kokios yra bankroto proceso metu fizinio asmens pareigos?
Kai prasideda bankroto procesas, fizinis asmuo privalo atsakingai valdyti ir naudoti savo turimą turtą. Privalo pateikti administratoriui visus dokumentus susijusius su bankroto procesu. Jei pasikeitė bankrutuojančio fizinio asmens finansinė padėtis t.y. padidėjo gaunamos pajamos, gautas palikimas ir pan., taip pat jei sumažėjus pajamoms per 10 darbo dienų nuo būklės pasikeitimo dienos privalo pranešti bankroto administratoriui.

Bankroto procesas

Jei pasikeitė gyvenamosios vietos adresas taip pat reikia pranešti bankroto administratoriui, bet neveliau kaip per 5 dienas nuo pasikeitimo datos. Fizinis asmuo privalo ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius teikti bankroto administratoriui sąskaitų kredito įstaigose išrašus. Taip pat jei vykdantis ūkininko ar individualią veiklą turi pateikti bankroto administratoriui išrašus ta pačia tvarka.
Viso bankroto proceso metu fizinis asmuo privalo bendradarbiauti su bankroto administratoriumi, organizuojant bankroto procedūras, taip pat atlikti kitus įstatymo nustatytus veiksmus.

Naudinga pasidomėti:

Kokios yra bankroto proceso metu fizinio asmens teisės?
Fizinis asmuo turi teisę nuolat gauti informaciją apie savo turto pardavimą bei lėšų panaudojimą iš bankroto administratoriaus. Taip pat naudoti gaunamas lėšas būtiniesiems poreikiams tenkinti bei individualiai ar ūkininko veiklai vykdyti plane nustatyta tvarka.
Bankroto proceso metu fizinis asmuo turi teisę parengti ir pateikti bankroto administratoriui plano patikslinimą, susidarius aplinkybėms, kurioms esant galima greičiau atkurti fizinio asmens mokumą arba kurios sunkina plano įgyvendinimą. Jei yra poreikis turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose bei kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais.
Viso bankroto proceso metu jei paaiškėja, kad bankroto administratorius pažeidė fizinio asmens teises ar jo teisėtus interesus taip pat paaiškėjo, kad lėšos naudotos ne pagal paskirtį, fizinis asmuo turi teisę kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, nuostolių atlyginimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo.