Fizinio asmens bankrotas ne viskas taip paprasta

2012 metais gegužės 10 dieną buvo priimtas Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas, kuris įsigalios nuo 2013 kovo 1 dienos. Natūralus klausimas gali aplankyti kiekvieną susidomėjusį asmenį – kokia šio teisės akto paskirtis. Svarbiausia, kad šis teisės aktas skirtas sąžiningiems asmenims mokumą užtikrinant kreditorių  iškeltų reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka. Taip yra siekiama sukurti teisingą pusiausvyrą tarp skolininko ir jo kreditorių.

Fizinio asmens bankrotas

fizinio-asmens-bankrotas-nepaprastaiBankrutuoti gali tik tas asmuo, kurio pagrindinių turtinių interesų vieta yra Lietuvos Respublikoje. Bankroto procesas gali būti inicijuojamas tik pačio fizinio asmens, kai jis nebe sugeba laiku vykdyti skolinių įsipareigojimų (tampa nemokus).

Asmuo norėdamas pradėti bankroto procedūrą, turi atlikti tam tikrus žingsnius. Pirmiausia, reikia pateikti pareiškimą iškelti bankroto bylą vietovėje, kuri yra asmens gyvenamoji vieta, apygardos teismui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Pareiškime teismui nurodomos priežastys, dėl kurių asmuo tapo nemokus. Šie dokumentai, kurie įrodo asmens nemokumą, pateikiami teismui, kartu su jais pateikiami ir asmens duomenys (gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kt.). Prieš dokumentų pateikimą teismui, asmuo turi informuoti raštu visus savo kreditorius, kad bus pradėta fizinio asmens bankroto procedūra.

Teismui leidus pradėti bankroto procedūrą sukuriami ir tam tikri suvaržymai. Draudžiama fiziniam asmeniui disponuoti turimu turtu (parduoti, perleisti ar sudaryti kitokius sandorius), bet kokia individuali ir (ar) ūkinė veikla, kuri nemažina patiriamų nuostolių, turi būti nutraukta. Mokesčiai skaičiuojami ir mokami įstatymų numatyta tvarka, bet draudžiamas nesumokėtų mokesčių išieškojimas ne ginčo tvarka.

Bankroto plano įgyvendinimas neturi trukti ilgiau kaip 5 metus. Reikia nepamiršti ir to, kad bankrutuojantis asmuo norėdamas padengti savo skolas turės parduoti savo sukauptą turtą. Akcijos ir kiti vertybiniai popieriai, kuriuos turi fizinis asmuo turi būti parduodami teisės aktų nustatyta tvarka. Taurieji metalai ir brangakmeniai parduodami taip, kaip tai reglamentuoja Civilinis kodeksas. Apie parduodamą turtą, kuris turi istorinės, mokslinės ar meninės vertės, bankroto administratorius turi pranešti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai.

Bankroto procedūra asmeniui gali suteikti neigiamų pasekmių – fizinis turtas gali būti parduotas, asmuo po bankroto procedūros susidurs su vienokiais ar kitokiais apribojimais. Po bankroto bylos pradėjimo asmuo akimirksniu netampa mokiu, nes po bylos iškėlimo ir jos įgyvendinimo asmuo dar tam tikrą laiką negalės gauti paskolų nepranešęs apie tai kreditoriams, visuomenėje į tokį asmenį bus žvelgiama kaip į nepatikimą, kuriam sunkiai sekasi tvarkyti savo finansinius įsipareigojimus.

Fizinio asmens bankrotas – pati paprasčiausia išeitis norint atsikratyti užklupusių skolų, tačiau šis procesas reikalauja sąžiningumo ir supratimo, kad tokia išeitimi nebus galima naudotis vos tik prispaudus finansinėms problemom, nes tai turės nemenkų pasekmių ateityje.