Fizinio asmens bankrotas – sąžiningumo išbandymas

Bankroto paslaugos Lietuvoje teikiamos daugiau kaip dešimt metų, tačiau iki 2013 metų kovo 1 dienos jos buvo teikiamos tik juridiniams asmenims, taikant Įmonių bankroto ir Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nuostatas. Faktas, kad su mokumo problemomis susiduria ne vien tik juridiniai, bet ir fiziniai asmenys. Fizinio asmens bankrotas – vienas iš šios problemos sprendimo būdas.

Fizinio asmens bankrotas

Greičiausiai dažnai teko girdėti, kad fizinio asmens bankrotas leis žmogui grįžti į pilnavertį gyvenimą (toks bankroto įstatymo tikslas), sudarys tinkamas sąlygas atkurti fizinio asmens mokumą ir užtikrins subalansuotą kreditorių reikalavimų tenkinimą. Fizinio asmens bankroto teisė yra numatyta 2000 m. Gegužės 29 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamente dėl bankroto bylų. Šis potvarkis suteikia valstybės – narės piliečiams galimybę atlikti fizinio asmens bankroto procedūras kitoje valstybėje-narėje.

Fizinio asmens bankroto įstatymas Lietuvoje sutinkamas kaip vėluojantis reiškinys, nes kitos Europos Sąjungos valstybės narės, šia privilegija jau naudojasi. Europos Tarybos reglamente įtvirtinta galimybė ES piliečiams ir įmonėms bankrutuoti bet kurioje ES šalyje ir užtikrina tokio sprendimo įsigaliojimą visoje ES jurisdikcijoje, išskyrus Daniją. Viena iš palankiausių valstybių bankrutuoti dažnai minima yra Didžioji Britanija, nes joje sudarytos palankiausios sąlygos bankroto procesui įgyvendinti. Pagal galiojančius Didžiosios Britanijos įstatymus per vienus metus nuo bankroto paskelbimo asmuo yra automatiškai atleidžiamas nuo visų prievolių bei finansinių įsipareigojimų.

Lietuva fizinių asmenų bankroto įstatymą priėmė viena iš paskutiniųjų Europos Sąjungoje, tačiau sąlygos bankrutuoti mūsų šalyje yra palyginti sunkios. Lyginant fizinio asmens bankroto galimybes Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje, galima pastebėti, kad Didžiosios Britanijos modelis pagal bankroto trukmę, procedūras, bendravimo su kreditoriais yra žymiai palankesnis.

Lietuva siekdama sukurti palankiausią bankroto modelį savo šalyje, apie fizinio asmens bankrotą informacija bus prieinama viešai. Valstybinių institucijų sukurtas viešumas, leis tobulinti fizinių asmenų bankroto sistemą, kad ji taptų humaniškesnė.

Šiuo metu Anglijoje veikianti bankroto sistema gali pasirodyti humaniškiausia, nes skolos yra nurašomas. Žinoma, finansinės reabilitacijos įstatymai Anglijoje formavosi šimtmečiais, kaip ir jų praktinis taikymas. Lietuvoje, tai naujas procesas, kuris dar turės tobulėti. Bet kuris ekonomistas gali pripažinti, kad Lietuvai reikia fizinių asmenų bankroto įstatymo, tačiau dauguma asmenų baiminasi gavėjų piktnaudžiavimu. Įstatymo kūrėjai ir vykdytojai tikisi sąžiningų bankrotų.