Žalos atlyginimas po autoįvykio

Gyvenime taip jau būna, kad nutinka daug įvykių. Vieni be galo malonūs, kiti skausmu paženklinti. Autoįvykis, tai nemalonus nutikimas abiem pusėms. Deja, vieni patiria didesnę žalą, nei kiti, o pagal mūsų valstybėje galiojančius įstatymus, ji privalo būti atlyginta.

Kaip dera elgtis teisingai po autoįvykio? Pradžioje reikia blaiviai įvertinti susidariusią situaciją. Jei žuvo ar buvo sužalotas žmogus, apgadintas turtas asmens, kurio autoįvykyje nebuvo, įvykio dalyvis neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų, o gal paprasčiausiai nesutariama dėl įvykio aplinkybių. Tada per daug nedvejojant reikia kreiptis į policiją. Kitais atvejais užtenka užpildyti eismo įvykio deklaraciją, kurią reikia pristatyti į eismo įvykio kaltininko draudimo bendrovę.

RITERIAI4

Logiškai problema turėtų pakankamai greitai išsispręsta ir nukentėjęs asmuo, sulauks kompensacijos. Deja, reali situacija neretai būna kitokia. Ne vien tik dėl draudimo bendrovių kaltės. Jie noriai sumoka už patirtą žalą, bet reikia neginčijamai įrodyti eismo įvykio bei patirtos žalos faktą.

Neretai kaltininkas stengiasi išvengti atsakomybės arba kiek įmanoma daugiau sumažinti žalos kainą. Visus ginčus galima spręsti ir šimtus kartų patikrintu keliu – teisme. Apmaudu, kad šis procesas mūsų šalyje geba užtrukti, nes tyrėjams reikia įvertinti susidariusią situaciją, surinkti reikiamus duomenis, juos perduoti prokurorui, kuris jau tada drąsiai žengia į teismo posėdžių salę. Nors šioje erdvėje ne per pirmą posėdį pavyksta įvertinti visas aplinkybes ir nustatyti kaltės faktą.

Procesas užtrunka, teisybė randama, tik neretai, tai jau nebesuteikia jokio moralinio pasitenkinimo. Visų šių negandų padeda išvengti abiejų pusių pilietiškumas. Asmenys būna apsidraudę, geba pripažinti savo klaidas, nebijo atsakomybės ir suvokia, kad vienais ar kitais savo veiksmais pakenkė žmogui bei jo turtui. Tada procesas ir lieka elementarus. Eismo įvykio deklaracija, kreipiamės pas draudikus, laukiame jų atsakymo.

Bijoti ar vengti atsakomybės – pakankamai vaikiškas žingsnis. Vienu atveju gali pavykti išsisukti, bet lazda visada turi du galus, nes niekas nežino kada su žala teks susidurti tam asmeniui, kuris gudriais būdais išvengė atsakomybės. Žalos atlyginimas po autoįvykio – normali procedūra, o pilietiški ir savo veiksmus suvokiantys žmonės nebijo imtis visų priemonių bei atlyginti patirtų nuostolių.