Fizinio asmens bankroto proceso dalyvių pareigos ir teisės

Fizinio asmens bankrote veikia trys pagrindiniai dalyviai, tai bankrutuojantis asmuo, jo administratorius ir kreditoriai. Fizinių asmenų bankroto įstatymas reglamentuoja visų proceso dalyvių teises ir pareigas. Tokiu reglamentu siekiama apginti visas proceso puses bei suteikti skaidrumu ir aiškumo bankroto vyksmui.

Pagrindinės fizinio asmens pareigos bankroto metu yra šios: atsakingai valdyti ir naudoti visą turimą turtą, bendradarbiauti su administratoriumi, kai organizuojamos bankroto procedūros, pateikti visus su bankroto procesu susijusius dokumentus, įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti planą, pervesti lėšas į depozitinę sąskaitą kreditorių reikalavimams tenkinti ir administravimo išlaidoms apmokėti plane nustatytais terminais ir tvarka, pagal galimybes dirbti arba užsiimti kita pajamų duodančia veikla, siekti susirasti geriau apmokamą darbą.

Fizinio asmens bankrotas

Fizinis asmuo procesu metu turi ne vien tik pareigas, bet ir teises, kurios padeda ginti jo interesus. Svarbiausios teisės fiziniam asmeniui yra šios: teisė gauti iš administratoriaus duomenis apie turto pardavimą bei informaciją apie lėšų naudojimą, iki turto varžytinių pradžios surasti ir pasiūlyti administratoriui turto pirkėją, kreiptis į teismą, jei tam yra pagrindo, kad būtų atstatydintas administratorius, atlyginti nuostoliai ir paskirtas naujas administratorius, užginčyti kreditorių susirinkimo priimtus sprendimus ir juos paskelbti negaliojančiais.

Kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti ir ginti savo interesus kreditorių susirinkimuose, teikti savo pasiūlymus fiziniam asmeniui ir bankroto administratoriui, gauti informaciją apie bankroto eigą, kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo ar dėl administratoriaus atstatydinimo ir pasiūlyti naują kandidatūrą. Kreditorių susirinkimus ne rečiau kaip kas pusmetį šaukia administratorius.

Administratoriaus visos pareigos siejasi su protingai ir gerai organizuoto proceso priežiūra ir vykdymu. Bankroto administratoriaus pareigas galima skirti į dvi dalis. Viena dalis yra nuo teismo nutarties iškelti bylą įsiteisėjimo iki teismo nutarties patvirtinti bankroto planą administratorius privalo — atidaryti depozitinę sąskaitą, tvarkyti visas fizinio asmens gautas lėšas. Jis disponuoja fizinio asmens turtu ir depozitinės sąskaitos lėšomis, šaukia kreditorių susirinkimus, organizuoja plano projekto svarstymą kreditorių susirinkime ir tvirtinimą teisme, atstovauja fiziniam asmeniui, atlieka kitas organizacines bankroto procedūras. Po nutarties patvirtinti bankroto planą įsiteisėjimo, administratorius disponuoja fizinio asmens turtu, atlieka numatytus mokėjimus, imasi priemonių išieškoti skolas iš skolininkų.

Fizinio asmens bankroto administratorius turi teisę gauti informaciją apie fizinio asmens turtą ir pajamas iš valstybės ir žinybinių registrų, kredito įstaigų ir valstybės sistemų. Svarbu, kad pats administratorius laisva valia gali atsistatydinti iš pareigų.

Fizinio asmens bankroto sąlyga

Bankroto administratoriai nuo šių metų kovo 1 dienos galės teikti dar vieną paslaugą – fizinio asmens bankroto procedūrą. Fizinio asmens bankrotą galime apibūdinti kaip žmogaus nemokumą. Fizinis asmuo kuris negali įvykdyti finansinių įsipareigojimų savo kreditoriams gali iškelti pareiškimą dėl bankroto proceso bylos. Svarbi sąlyga fizinio asmens bankrote –  įsiskolinimai kreditoriams turi viršyti daugiau nei 25 MMA (9500 Eur.).

Fizinio asmens bankrotas ir jo pareiškimas

Prie fizinio asmens bankroto pareiškimo turi būti pridėti dokumentai apie gaunamas/numatomas pajamas, taip pat kreditorių, skolininkų sąrašas, viso turimo turto vertė, bei jo sąrašas. Fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo supaprastinta tvarka būna tada, kada iki bankroto bylos iškėlimo parengiamas planas, taip pat paruošiami dokumentai, kurie įrodo, kad plano kreditoriai pritaria arba nepritaria.

Po teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo fiziniam asmeniui draudžiama vykdyti finansines prievoles, palūkanas, mokesčius už prievoles. Fizinio asmens bankroto metu draudžiama disponuoti turimu turtu, bei jos nuoma.

Atkūrimo planas fizinio asmens mokumui turi būti paruoštas ne vėliau kaip per 60 dienų. Fizinio asmens mokumo plane turi būti nuorodytos priežastys, kodėl fizinis asmuo negali vykdyti kreditorių reikalavimų. Taip pat turi būti nurodytas sąrašas, kuriame numatoma turto pardavimo kaina. Fizinio asmens atkurimo plano trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai.

Kada fizinio asmens mokumo atkūrimo planas yra patvirtinamas? Plano projektas turi būti pateiktas per 4 mėnesius nuo sutarties dėl bankroto bylos iškėlimo. Taip pat reikia nepamiršti, kas fizinis asmuo ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo sutarties dėl kreditorių raikalavimų  įsiteisėjimo dienos turi pateikti bankroto adminisitratoriui plano projektą.

Jei atitinka bankroto sąlygas, fizinis asmuo turi pranešti viesiems kreditoriams apie jo iškeltą pareiškimą bankroto bylai. Šis pranešimas turi būti ne vėliau kaip prieš mėnesį išsiūstas viesiems jo kreditoriams.

Apie tai ar Jūs atitinkate visus įstatymo keliamus reikalavimus ir galite kelti sau bankroto bylą, prašau kreiptis elektroniniu paštu arba telefonu į CENTRINĮ BANKROTO BIURĄ ir gausite kvalifikuotą BANKROTO ADMINISTRATORIAUS atsakymą.

Kaip tai vyksta?

Vienas  paprastas žingsnis: paskambinkite  arba parašykite mums laišką į elektroninį paštą. Visus kitus darbus už Jus atliks centrinis bankroto biuras.

 

Fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo sąlygos:

Jeigu fizinio asmens  skolinių įsipareigojimų suma viršija 25 MMA (9500 Eur.), asmuo gali iškelti sau bankroto bylą.
Tačiau į šią sumą nėra įskaitomi kreditorių reikalavimai:

  • dėl žalos atlyginimo dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties;
  • piniginės lėšos vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentai);
  • reikalavimai, kurie kyla iš pareigos sumokėti valstybei baudas už administracinės teisės pažeidimus ar nusikalstamas veikas.

Fizinioasmensbankrotas.info