Fizinio asmens bankroto bylos pareiškimo procesas

2024-01-05

Straipsniai

Fizinio asmens bankroto bylos pareiškimo procesas yra griežtai reglamentuotas ir apima kelis svarbius žingsnius: pareiškimo pateikimas, pranešimas kreditoriams, pareiškimo turinys, priedai prie pareiškimo, bankroto administratoriaus pasiūlymas, bankroto administratoriaus skyrimas, papildomi dokumentai.

Asmens bankrotas kaina Lietuvoje, fizinių asmenų bankrotas

Fizinio asmens pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimas

Fizinio asmens pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimas yra labai svarbus, nes jis nustato viso proceso teisinį pagrindą. Štai išsamiau, kas yra įtraukta į šį veiksmą:

 1. Pareiškimo pateikimo vietą fizinis asmuo turi pateikti pareiškimą apylinkės teismui, kuris yra jo gyvenamosios vietos vietovėje. Tai reiškia, kad bankroto bylos iškėlimas prasideda teismo, esančio arčiausiai asmens deklaruotos gyvenamosios vietos, instancijoje.
 2. Pareiškimas turi būti pateikiamas laikantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatytų procedūrų. Šis kodeksas nustato, kaip turi būti rengiami ir pateikiami teisinių dokumentų pareiškimai, kokie privalo būti jų turiniai, kaip turi vykti tolesnis procesas teisme ir kt. Tai užtikrina, kad visos bylos būtų tvarkomos vienodai ir pagal įstatymą.

Pranešimas kreditoriams

 • Prieš mėnesį iki pareiškimo pateikimo, asmuo turi pranešti visiems kreditoriams apie ketinimą pateikti bankroto bylą.
 • Pranešimas turi būti pateiktas raštu. Tai reiškia, kad negalima remtis žodiniais pranešimais ar neformaliais susisiekimo būdais. Rašytinis pranešimas suteikia aiškų įrodymą, kad kreditorius buvo informuotas, ir mažina nesusipratimų tikimybę.
 • Pranešime turėtų būti aiškiai ir išsamiai nurodyta, kad fizinis asmuo ketina kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, taip pat nurodoma preliminari pareiškimo pateikimo teismui data. Nors įstatymas nenustato griežtos formos, pranešime turėtų būti pakankamai informacijos, kad kreditorius galėtų suprasti situaciją ir imtis atitinkamų veiksmų.
 • Nepateikus pranešimo arba pateikus jį vėliau nei įstatymu nustatytas terminas gali turėti neigiamų pasekmių skolininkui. Tai gali paveikti jo teises ir galimybes bankroto procese, taip pat gali būti laikoma pažeidimu, įtakojančiu proceso eigą ir teismo sprendimus.

Kas turi būti pareiškime

Pareiškime turi būti nurodytos nemokumo priežastys, pridedami dokumentai, asmeniniai duomenys, siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra ir kita reikalinga informacija. Pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo turinys yra labai svarbus, kad teismas galėtų tinkamai įvertinti situaciją ir priimti sprendimą. Štai pagrindiniai elementai, kurie turi būti įtraukti į pareiškimą:

 1. Pareiškime būtina išsamiai aprašyti aplinkybes ir priežastis, dėl kurių asmuo tapo nemokus. Tai gali apimti neplanuotus įvykius, tokius kaip sveikatos problemos, netekus darbo, verslo nesėkmę ar kitas finansines krizes.
 2. Reikia pridėti visus dokumentus, kurie patvirtina nurodytas nemokumo priežastis, pvz., medicininius išrašus, atleidimo iš darbo raštus, verslo finansines ataskaitas ir kt. Taip pat reikėtų pateikti dokumentus, kurie patvirtina jūsų turimų skolų dydį ir kreditorių sąrašą.
 3. Pareiškime turi būti nurodyti skolininko asmeniniai duomenys, įskaitant pilną vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą, kontaktinę informaciją (telefono numerį, el. pašto adresą).
 4. Jei asmuo turi pageidaujamą bankroto administratorių, tai turi būti nurodyta pareiškime kartu su administratoriaus sutikimu atlikti šias procedūras.
 5. Gali būti nurodoma papildoma informacija, kuri padėtų teismui geriau suprasti skolininko finansinę situaciją ir padėtų priimti tinkamiausią sprendimą. Tai apima bet kokią svarbią informaciją, kuri galėtų turėti įtakos bylos eigai.

Pareiškimas turi būti kruopščiai parengtas ir išsamus, kad teismas galėtų tinkamai įvertinti visą situaciją. Svarbu, kad visi nurodyti faktai ir pateikti dokumentai būtų tikslūs ir patikimi.

Bankroto administratoriaus pasiūlymas

Bankroto administratoriaus pasiūlymas yra svarbus fizinio asmens bankroto bylos elementas. Šis pasiūlymas yra dalis pareiškimo, kurį fizinis asmuo pateikia teismui, siekdamas iškelti bankroto bylą. Štai ką reikėtų žinoti apie šį pasiūlymą:

 1. Pareiškime fizinis asmuo gali pasiūlyti konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą. Tai reiškia, kad skolininkas turi teisę pasiūlyti asmenį, kurį mano esant tinkamiausią vykdyti bankroto administratoriaus pareigas jo byloje.
 2. Prieš pateikiant kandidatūrą teismui, būtina užtikrinti, kad pasirinktas asmuo sutinka eiti bankroto administratoriaus pareigas konkrečioje byloje. Tai reiškia, kad prie pareiškimo turi būti pridėtas raštiškas administratoriaus sutikimas.
 3. Pasiūlyme turi būti nurodyta detali informacija apie bankroto administratorių, įskaitant vardą, pavardę, kontaktinę informaciją, adresą korespondencijai, ir kitus duomenis, kurie leidžia lengvai su juo susisiekti.
 4. Kartais reikia pateikti ir finansinį pagrindimą, kuriame nurodoma, kokios lėšos reikalingos bankroto procedūroms atlikti. Tai svarbu nustatant administratoriaus atlyginimą ir išlaidas, susijusias su bankroto procesu.
 5. Nors skolininkas gali pasiūlyti administratoriaus kandidatūrą, galutinį sprendimą visada priima teismas. Teismas turi įvertinti, ar pasiūlytas kandidatas yra tinkamas ir atitinka visus reikiamus kriterijus.

Bankroto administratorius atlieka svarbų vaidmenį valdant skolininko turtą, sudarant ir įgyvendinant mokumo atkūrimo planą, ir atstovaujant kreditorių interesus. Todėl svarbu pasirinkti patikimą, kompetentingą ir patyrusį asmenį šiai svarbiai užduočiai.