[success_box]

Bankroto procesas nuotoliniu būdu.

Centrinis bankroto biuras norintiems bankrutuoti, bet gyvenantiems užsienyje surenka dokumentus, parašo pareiškimą į teismą, priduoda.  [/success_box]

[success_box]Asmens bankrotas Latvijoje! Read more [/success_box] 

[warning_alert]Mūsų iškeltų bankroto bylų sąrašas Read more [/warning_alert]

[success_box] Įmonės teisininkai, dirbantys tik su fizinių asmenų bankrotu, padės rasti išeitį iš sunkiausios situacijos, nes mums nesvetimos Jūsų problemos, o sukaupta patirtis leidžia jas išspręsti kiek įmanoma geriau.  Paskambinkite, arba ateikite į konsultaciją ir mes rasime geriausia būdą kaip išspręsti Jūsų finansines problemas.  Fizinio asmens bankrotas keliamas, jei Jūsų skolos ne mažesnės 9500EUR. Mes Jus  konsultuosime, parengsime reikiamus dokumentus į teismą, administruosime bankroto procesą iki jo pabaigos. Jeigu neturėsite galimybes už paslaugas sumokėti iš karto, mokėjimus išdėstysime ilgesniam laikui. Dirbame visoje Lietuvoje. Mes sprendžiame Jūsų problemas! [/success_box]

[one-half][success_box] Užpildykite anoniminę paraišką ir gaukite atsakymą į savo elektroninį paštą apie tai, ar galite sau kelti bankroto bylą.       Read more [/success_box]

[warning_alert]Kodėl svarbu paduodant prašymą į teismą, dėl bankroto bylos iškėlimo fiziniam asmeniui, turėti bankroto administratoriaus sutikimą ir ką tai reiškia? Svarbu todėl, kad, turėdami bankroto administratoriaus sutikimą administruoti jūsų bankrotą jūs galite tikėtis greito teismo sprendimo iškelti bankroto bylą . Tik iškėlus bankroto bylą sustabdomi skolų išieškojimai ir antstoliai vykdomąsias bylas gražina į teismą. Jeigu prašymą iškelti bankroto bylą į teismą paduosite be bankroto administratoriaus sutikimo, teismas kreipsis į bankroto departamentą, bankroto departamentas įrašys į sąrašą ir tame sąraše lauksite, kol jūsų byla susidomės koks nors bankroto administratorius. Gal ir nesusidomėti, galite eilėje stovėti labai ilgai..Centrinis bankroto biuras siūlo savo bankroto administratorių paslaugas ir pasiruošę nuo pradžios proceso iki pabaigos būti greta ir kartu spręsti jūsų probemas.[/warning_alert]

[success_box]Turite didelių  skolų ir nežinote ką daryti?

Kiekvieno  gyvenime atsitinka įvairių neplanuotų, nelauktų įvykių, nuo kurių nė vienas nesame apsaugoti. Daugelį žmonių prispaudė skolos ir jų neįmanoma gražinti. Išeitis YRA – jau ir Lietuvoje galima sau iškelti  Bankroto bylą!
Kodėl verta sau kelti  bankroto bylą ?

Pasibaigus bankroto procesui Jūs neturėsite skolų. Per visą bankroto procesą kreditoriai bendraus tik su bankroto administratoriumi.[/success_box]

[toggle title=”Koks asmuo galėtų bankrutuoti?”]

Koks asmuo galėtų bankrutuoti?

Bankrutuoti galėtų tik asmuo, kurio pagrindinių turtinių interesų vieta yra Lietuvoje ir kurio skolos viršija 25 Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (šiuo metu – 25 000 Lt). Į šią sumą neįskaitomos skolos, kurios pagal įstatymą negali būti nurašytos, pavyzdžiui, baudos, alimentai, žalos dėl kūno sužalojimo atlyginimas ir pan.

[/toggle]

[toggle title=”Kada bankroto byla asmeniui negali būti keliama?”]

Kada bankroto byla asmeniui negali būti keliama?
Bankroto byla negalėtų būti keliama asmeniui ar bankrotas šeimai kaina (vyrui ir žmonai), kuris tapo nemokus dėl savo nesąžiningų veiksmų ar žalingų įpročių, taip pat jei paaiškėtų, kad jis yra nubaustas už tam tikrus nusikaltimus ir jo teistumas nėra išnykęs. Bankroto byla negalėtų būti keliama ir kai paaiškėtų, kad yra iškelta neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla.

[/toggle]

[toggle title=”Kada turėtų būti rengiamas fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planas?”]

Kada turėtų būti rengiamas fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planas?

Fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planas rengiamas teismui iškėlus bankroto bylą, tačiau procesui paspartinti toks planas galėtų būti parengtas iš anksto ir teikiamas teismui kartu su pareiškimu iškelti bankroto bylą. Įstatyme numatyti plano turinio, derinimo su kreditoriais ir tvirtinimo teisme reikalavimai. Jei kreditoriai nepagrįstai nepritartų planui, jis galėtų būti teikiamas teismui tvirtinti be kreditorių pritarimo. Planas negalėtų būti sudarytas ilgiau nei 5 metams.

[/toggle]

[/one-half][one-half-last]

[warning_alert] Bankroto administratoriaus V. Švažo interviu “Kauno dienai”:Read more [/warning_alert]

Viskas apie fizinio asmens bankrotą        Read more

Viskas apie įmonės bankrotą                  Read more

[toggle title=”Kokia suma bus paliekama gyventi bankrutuojančiam asmeniui?”]

Kokia suma bus paliekama gyventi bankrutuojančiam asmeniui?

Konkreti suma, kuri būtų paliekama bankrutuojančiam asmeniui, įstatyme nėra numatyta. Kiekvienu atveju tai būtų vertinama atskirai.

[/toggle]

[toggle title=”Kas disponuos bankrutuojančio asmens turtu?”]

Kas disponuos bankrutuojančio asmens turtu?

Bankrutuojančio asmens turtu ir gaunamomis lėšomis pagal įstatymo ir plane nustatytą tvarką disponuos teismo paskirtas bankroto administratorius. Bankrutuojantis sąžiningas asmuo visus grynuosius pinigus bankroto proceso metu turės laikyti savo asmeninėje sąskaitoje kredito įstaigoje, o nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos pagal plane nustatytą tvarką pervesti kreditorių reikalavimams tenkinti ir bankroto administravimo išlaidoms apmokėti skirtas lėšas į bankroto administratoriaus vardu atidarytą depozitinę sąskaitą. Bankroto administratorius organizuoja visas bankroto procedūras, plano įgyvendinimą, įskaitant ir asmens turto pardavimą. Bankroto administratoriaus kandidatūrą galės pasirinkti pats bankrutuojantis asmuo.

[/toggle]

[toggle title=”Kada bankroto byla baigiama?”]

Kada bankroto byla baigiama?

Atlikus paskutinius plane nustatytus mokėjimus ir pasirašius plano įgyvendinimo aktą, bankroto byla būtų baigiama. Įgyvendinus planą ir nurašius likusius nepatenkintus kreditorių reikalavimus, fiziniam asmeniui būtų sudaryta galimybė sugrįžti į ekonomiškai visavertį gyvenimą, o įgyta asmeninių finansų ir skolų valdymo patirtis paskatintų vengti nemokumo atvejų ateityje.

[/toggle]

[toggle title=”Ar priėmus Fizinių asmenų bankroto įstatymą gali pabrangti bankų išduodamos paskolos?”]

Ar priėmus Fizinių asmenų bankroto įstatymą gali pabrangti bankų išduodamos paskolos?

Įsigaliojus įstatymui bankai skolins atsargiau ir atsakingiau. Tikimybė, kad paskolos gali šiek tiek pabrangti, yra, bet konkurencija turėtų viską išspręsti. Gali būti ir taip, kad paskolos pigs, nes jos bus mažiau rizikingos. Bankai taip pat turėtų atitinkamai įvertinti įstatymo numatytas procedūras, bankroto administravimo išlaidoms apmokėti skiriamų lėšų, pardavus įkeistą turtą, dydžio ribojimą.

[/toggle]

[/one-half-last]

Fizinio asmens bankroto administratorius — svarbus proceso dalyvis

Fiziniam asmeniui bankroto metu teks bendrauti ne vien tik su teismu, kreditoriais, bet ir vienu labai svarbiu proceso dalyviu, tai bankroto administratoriumi. Teisingas bendravimas ir geraširdiškas bendradarbiavimas lems sėkmingą ir greitą proceso baigtį.

Bankroto administratorius atlieka mediatoriaus funkciją, stebi ar bankrutuojantis asmuo geba atsiskaityti su kreditoriais, juos informuoja apie bylos progresą bei rūpinasi tinkamu lėšų paskirstymu. Kai yra iškeliama bankroto byla, visu fizinio asmens turtu, sąskaitos lėšomis disponuoja administratorius. Jo pareiga atlikti plane numatytus mokėjimus. Be to, administruojančiam asmeniu reikia stebėti ir atidžiai patikrinti bankrutuojančio žmogaus sandorius, kurie parodo kodėl fizinis asmuo negali įvykdyti prievolių kreditoriams. Nereikia pamiršti, kad administratorius turi teisė gauti iš fizinio asmens visus su jo bankroto procesus susijusius dokumentus. Šioje vietoje bandyti sukčiauti ar kitaip stengtis apgauti administratorių yra beviltiška, nes bankroto procedūra bus nutraukta, o asmuo turės rasti kitus būdus kaip atsiskaityti su kreditoriais.

fizinio_asmens_bankrotas

Administratoriui informaciją apie fizinio asmens turtą ir pajamas turi pateikti ir kiti asmenys, o gavęs su fiziniu asmeniu gyvenančiu asmenų sutikimą administratorius turi teisę apžiūrėti fizinio asmens gyvenamąsias patalpas. Įstatymas numato, kad su administruojančiu asmeniu už jo suteiktas paslaugas turi būti atsiskaitoma ne rečiau kaip kas tris mėnesius, su kreditoriais asmuo privalo atsiskaityti ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Vėluojantys atsiskaitymai, gali būti dar viena priežastis, dėl kurios bankroto procesas bus stabdomas.

Bankrotas dar nereiškia, kad fizinio asmens skolos greitai ir paprastai išnyks. Nemažą skolos dalį reikės atiduoti, šioje vietoje fizinio asmens ir bankroto administratoriaus aktyvumas yra privalomas. Reikia suvokti ir tai, kad administratorius atstovauja ne vien tik fizinio asmens, bet ir kreditorių interesus. Jis yra suinteresuotas sėkminga proceso baigtimi ir imsis visų reikalingų priemonių, kad bankroto plane numatyti veiksmai ir užduotys būtų įvykdytos. O bankroto administratoriaus pasirinkimo galimybės yra gan liberalios. Administratoriaus kandidatūra gali siūlyti pats bankrutuojantis asmuo (yra tam tikrų išimčių), kreditoriai ar teismas. Beje, bankroto procesu metu, jei bankrutuojantis asmuo ar kreditoriai mato, kad administratorius neatlieka visų keliamų uždavinių ar juos atlieka nekorektiškai ir aplaidžiai, jis gali būti pakeistas.

Fizinių asmenų bankroto procesas įmanomas ir Lietuvoje

Lietuva tampa vis labiau išprususia teisine valstybe. Bankrutavimo galimybė yra vienas iš rodiklių įrodančių, kad valstybės teisinis aparatas juda tinkama linkme.

Esame Europos Sąjungos dalis, tad turime vykdyti visus narystės įsipareigojimus. Ne paslaptis, kad Europos Sąjungos tikslas yra sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę. Bankroto galimybė papuola į visas šias kategorijas. Fizinių asmenų bankroto teisė yra numatyta 2000 metų gegužės 29 dienos Europos Sąjungos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1346/2000 Dėl bankroto bylų. Šio potvarkio tikslas yra valstybėms-narės piliečiams, suteikti galimybė atlikti fizinių asmenų bankroto procedūras ir kitoje ES valstybėje narėje. 2004 metais Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare prireikė beveik 9 metų, kad įsigaliotų fizinių asmenų bankroto įstatymas, kuris numato galimybė nemokius asmenis atleisti nuo likusių skolų mokėjimo. Tai yra dar vienas įrankis kovoje su skurdu bei teisingas žingsnis judant į laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę.

fizinio_asmens_bankrotas

Šis bankroto įstatymas Lietuvoje sulaukė nemažai kritikos strėlių. Dažnai jis buvo vadinamas pavėluotu ar netobulu. Su daug išimčių ir painiu procesu. Neabejotinai, jis sulauks dar ne vienos ir ne dviejų korekcijų. Svarbiausia, kad jo dėka, Lietuvoje bankroto procedūra gali pasinaudoti ne tik juridiniai, bet ir fiziniai asmenys.

Viena ar kita forma fizinių asmenų bankroto procedūros egzistuoja visame pasaulyje. Čia galime paminėti ekonomiškai augančia Kiniją, saulėtąją Meksiką, Afrikos valstybes — PAR ir Keniją, be abejo, Vokietiją, Prancūziją, Skandinavijos šalis, Rusija, Japonija, Indija ir t.t. Lietuva pagaliau priklauso šiam ratui. Žinoma, čia veikiantis bankroto įstatymas nėra toks liberalus kaip Didžiojoje Britanijoje ar JAV. Mūsų šalies bankroto modelis yra kontinentinis-europietiškas, kai bankrotas ir skolų panaikinimas galimas tik sąžiningiems skolininkams. Skolų panaikinimo procedūra nėra lengva ar be galo paprasta.

Tai turi savo privalumų ir trūkumų. Pagrindinis privalumas, tai atbaidyti nesąžiningus skolininkus, kurie siekia neteisėtai pasinaudoti bankroto galimybe, apgauti, o gal net pasipelnyti. Europos Sąjungoje stengiamasi subalansuoti kredito teikimo taisykles ir asmenų bankrotą.

JAV veikia kitoks fizinio asmens bankroto modelis. Iš pirmo žvilgsnio jis gali pasirodyti be galo liberalus, bet nereikia pamiršti ir kultūrinių skirtumų. Materialinės sėkmės kultas darbe bei asmeniniame gyvenime yra laikomas vienu iš šalies ekonominės galios pagrindu. Žmonės nebijo rizikuoti. Ji, žinoma, ne visada pasiteisina.

Lietuva, tuo tarpu, yra atsargi šalis. Rizikuoti ne visada norime ar mėgstame, bet finansiniai sunkumai gali užklupti bet kurioje pasaulio dalyje. Šalies įstatymai turi numatyti, kaip tokiems žmonėms reikia padėti. Dabar turime veikiantį fizinių asmenų bankroto įstatymą, kuris padės išvengti skurdo į bėdą patekusiems asmenims.

Bankroto administratorius — svarbus proceso dalyvis

Bankrutuoti nusprendęs asmuo susidurs su bankroto administratoriumi. Ši figūra yra svarbi grandis visame bankroto procese. Tinkamas ir efektyvus administravimas garantuos sėkmingą ir greitą bankroto baigtį. Bankroto administratorius gali padėti fiziniam asmeniui parengti bankroto plano projektą ar jo pakeitimo projektą. Jame privalo būti nurodytos visos priežastys, dėl kurių fizinis asmuo negali įvykdyti teisėtų kreditorių reikalavimų.

bankroto_administratorius

Fizinio asmens bankroto įstatymas nurodo, kad asmuo pats gali pasiūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą. Tada prie pareiškimo iškelti bankroto bylą pridedamas bankroto administratoriaus sutikimas atlikti fizinio asmens bankroto procedūras. Nurodoma ir lėšų suma, kurios reikia bankroto procedūroms atlikti, pagrindimas.

Akivaizdu, kad bankroto administratoriaus kandidatūrą gali pasiūlyti ir teismas, jei asmuo nesugeba susirasti pats administruojančio asmens. Bankroto administratoriaus funkcijos neapsiriboja vien numatytų mokėjimų atlikimu. Jis patikrina ir fizinio asmens sandorius, kurie galėjo turėti įtakos tam, kad fizinis asmuo tapo nemokus. Tikrinami visi sandoriai, kurie per netrumpesnį, kaip 36 mėnesių laikotarpį, buvo atlikti iki bankroto bylos iškėlimo.

Bankroto administratorius privalės rengti ataskaitas apie plano įgyvendinimą, ji turės būti pateikta ne rečiau kaip kartą per pusę metų. Taip bus vertinama ir kontroliuojama ne tik administratoriaus veikla, bet ir fizinio asmens pastangos.

Fizinio asmens bankroto administratoriaus veikla padeda kontroliuoti patį procesą, nes neretai šis įstatymas Lietuvoje buvo kritikuojamas. Buvo tikima, kad įsigaliojus įstatymui atsiras žmonių, kurie sieks piktnaudžiauti įstatymo nustatyta tvarka. Nuomonė, žinoma, yra pagrįsta, bet ne visada teisinga.

Joks normalus asmuo bankroto tikslingai nesiekia, o sukčiavimas tik menkina teismų ir administratorių darbą. Suprantama, kad dabartinis Fizinių asmenų bankroto įstatymas sulauks redakcijos, gal jis taps ir liberalesnis. Tai gali nutikti tik vienu atveju, jei žmonės bankrutuos sąžiningai.

Naudinga informacija – ČIA.

Pats Lietuvos Fizinių asmenų įstatymas nurodo, kad juo siekiama sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą. Administratoriaus figūra yra kaip saugiklis, kuris ne tik mechaniškai prižiūri visą procesą, bet ir teikia reikalingas konsultacijas. Jis yra pirmasis saugiklis, kuris gali ir turi bankrutuojančiam asmeniui priminti, kad tik sąžiningumo principais vadovaudamasis asmuo sulauks sėkmingos bankroto proceso pabaigos. Įstatymas — pagalbos ranka, kai nusprendžiame ja pasinaudoti, tenka sutikti su visomis sąlygomis, nes kitu atveju, tokia pagalba yra neveiksminga.

Fizinioasmensbankrotas.infoKontaktai