Fizinių asmenų bankrotas – skaidrumas ir tikslumas

Dažnas asmuo savęs gali paklausti – kokia yra fizinių asmenų bankroto įstatymo paskirtis? Ji regis yra paprasta, tai sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų asmenų mokumą ir užtikrinti kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka.

Bankrutuoti gali asmuo, kurio pagrindinių turtinių interesų vieta yra Lietuvoje ir kurio skolos viršija 25 Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (šiuo metu – 25 000 Lt). Į šią sumą neįskaitomos skolos, kurios pagal įstatymą negali būti nurašytos – baudos, alimentai, žalos dėl kūno sužalojimo atlyginimas ir pan.

Fizinių asmenų bankrotas

Viešojoje erdvėje finansų ekspertai ir teisininkai yra išreiškę nuomonę, kad  25 tūkst. Lt skolos riba yra maža, nes ji gali skatinti asmenis negrąžinti savo skolos, naudinga didinti kainą. Sunku tiksliai pasakyti kaip teismai vertins tokią praktiką ir kokių sprendimų imsis, kad piktnaudžiavimui kelias būtų užkirstas. Juk skamba keistai, kai asmuo įsiskolinęs už buitines paslaugas (šildymas, elektra, vanduo) stengtųsi savo skolų atsikratyti būtent bankroto principu. Vargu, kad tokioje situacijoje bankroto procedūra, kuri gali trukti iki penkerių metui asmeniui apsimokėtų. Taigi, tikėtina, kad santykinai nedidelių skolų slegiami asmenys bandys jų atsikratyti ne bankroto, o paprastesniu būdu – padengdami uždelstus įsiskolinimus.

Įstatymo principas nėra specialiai skirtas kuriai nors pusei. Šiuo įstatymu siekiama balanso tarp kreditorių ir skolingo asmens. Procedūra nepatogi abiem pusėms: kreditoriui, tai kainuoja laiką, bankrutuojančiam – pinigus. Jei abi pusės nesugeba rasti kompromiso ir sudaryti taikos sutarties, bankrotas lieka kaip vienintelis sprendimo būdas. Deja, šis problemos sprendimo būdas nėra nei greičiausias, nei palankiausias abiem pusėms.

Kai kuriems gali pasirodyti, kad būnant bedarbiu asmeniu fizinio asmens bankrotas gali būti labai palanki išeitis. Tai nėra tiesa. Žinoma, kad bedarbis asmuo gali paskelbti bankrotą, o įstatymas leistų tokiam asmeniui pasiskolinti lėšų po bankroto bylos iškėlimo, jei fizinis asmuo neturi lėšų ar jų nepakanka bankroto procedūroms atlikti iki patvirtintos plano dienos. Bankroto proceso metu administravimo išlaidos būtų apmokamos ir kreditorių reikalavimai tenkinami, tik fizinio asmens lėšomis.  Bedarbis asmuo turėtų stengtis susirasti darbą, nes kitu atveju procesas bus nutraukiamas.

Lietuvoje fizinio asmens bankroto praktika dar nėra susiformavusi, tačiau įstatymus turi tam tikrus saugiklius, kad bankrotas vyktų sklandžiai, o bankrutuoti nusprendę asmenys nemanytų, kad taip pabėgs nuo savo pačių rankomis sukurtų problemų.

Fizinioasmensbankrotas.info