Bankroto administratorius

Bankroto administratorius – teisės ir pareigos

Bankroto administratorius – asmuo, kuris atstovauja fizinio asmens interesus iki teismo sprendimo ir po jo. Administratoriumi gali būti paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Kai teismas nutaria fiziniam asmeniui iškelti bankroto bylą, administratorius disponuoja fizinio asmens turtu ir depozitinės sąskaitos lėšomis, rūpinasi visa fizinio asmens lėšų apskaita. Bankrotas yra neišvengiamas ekonominės sistemos elementas. Svarbu, kad bankroto procesas vyktų sklandžiai, būtų aiškus ir tikslas pasiektas. Galima teigti, kad tinkamas bankroto administravimas palieka teigiamą pėdsaką ekonomikos stabilume ir leidžia jai augti, o ne smukti.

Bankroto administratoriais neskiriami: fizinio asmens kreditorius, artimieji giminaičiai, asmenys susiję svainystės santykiais, fizinio asmens sutuoktinis ar sugyventinis, asmuo, susijęs su fiziniu asmeniu darbo santykiais arba su kuriuo darbo santykiai buvo nutraukti per paskutinius 36 mėnesius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Tokiais žingsniais stengiamasi apsaugoti visas puses nuo neskaidrios veiklos. Jokiais būdais bankroto administratorius negali būti suinteresuotas bankroto proceso baigtimi. Todėl Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas apibrėžia administratoriaus atsakomybę. Jei bankroto proceso metu administratorius neatliko korektiškai savo pareigų, jis privalo atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl jo pareigų neatliko ar netinkamo atlikimo.

Administratoriaus teisės bankroto proceso metu yra nustatytos trečiajame bankroto įstatymo skirsnyje, kuriame teigiama, kad jis turi teisę gauti visus dokumentus susijusius su fizinio asmens bankrotu, atlikdamas bankroto procedūras, administratorius gali apžiūrėti fizinio asmens valdomas patalpas, gavęs sutikimą kartu su fiziniu asmeniu gyvenančių asmenų, apžiūrėti fizinio asmens nuosavybes teisia ar kitais pagrindais valdomas gyvenamąsias patalpas, gauti informaciją apie fizinio asmens turtą ir pajamas iš valstybės ir žinybinių registrų, kredito įstaigų ir valstybės informacinių sistemų.

Teismui patvirtinus bankroto planą, bankroto administratorius turi teisę disponuoti fizinio asmens turtu ir depozitinės sąskaitos lėšomis pagal teismo plane nustatytą tvarką. Jis taip pat atlieka ir teismo plane numatytus mokėjimus kreditoriams. Atlieka visų fizinio asmens lėšų bei jų naudojimo apskaitą. Jeigu fizinio asmens lėšų nepakanka padengti visus įsiskolinimus, šaukia kreditorių susirinkimą ir siūlo svarstyti galimybę fiziniam asmeniui tikslinti skolų atidavimo planą.

Bankroto administratorių skiria teismas, administratoriaus kandidatūrą gali siūlyti ir pats fizinis asmuo ar kreditorius. Kai fizinio asmens bankroto byla iškeliama supaprastinta tvarka, fizinis asmuo kartu su pareiškimu teismui iškelti bankroto bylą privalo pasiūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą.

Į bankroto procedūrą nereikia žiūrėti atlaidžiai, tai ne galimybė pabėgti nuo visų bėdų. Bankroto administratoriaus figūra skirta proceso kontrolei, kad bankroto procedūra įvyktų skaidriai ir aiškiai bei visos pusės būtų patenkintos jos rezultatu.